ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУТОРИТЕ

Във връзка с динамичното развитие от глобален характер ние търсим сериозни търговски партньори с търговски опит в FMCG сектора в цял свят по всички дистрибуторски канали (Modern Trade, Traditional Trade, HoReCa), както и със силна финансова подкрепа. Ако желаете да установите сътрудничество за дадения пазар, на който водите Вашата дейност, моля, свържете се с нашия Търговски отдел.